Fethullah Koyun

fb

 Cinsiyet  Erkek
 Örgütlenme DicleTOG
 Eğitim Durumu Öğrenci (Lisans)

 

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

3 sene önce sınıf arkadaşımın tavsiyesi üzerine ilk defa katıldım. O sırada anahtar eğitimi vardı ama ben ilk defa geldiğimden ne olduğunu bilmiyor, bir STK kendini tanıtmak için yardım istiyor sanmıştım. Daha sonrasında farkına varmamla ve çok güzel işlerin yapıldığını da görmemle bununla beraber STK’lara da ilgi duymamla bir daha kopamadım.

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusal, Uluslararası)

Sura yardım

Sırnakla dayanışma projesi

İnsan hakları paneli

Bayer genç Bilim elçileri ve tohumları

Dünyayı verelim çocuklara

Toplumun rengi ve sesi ATAK

Rengarenk kütüphane

Basmane’de inecek var yaz dönemsel projesi

Bir kalem bir gelecek

MersinTOG  yerek atak

MaraşTOG  TOGvivor

Genç mültecileri destekleme projesi

Gönüllü haftası etkinliği

Kütüphane haftası etkinliği

Umudun adı çocuk

6 farklı okul boyama ve onarım

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

Genel Kordinatörlük – aktif dönem

Arşiv sorumlusu

Sura yardım projesi – kordinatörlük

Toplumun sesi ve rengi ATAK – kordinatörlük

Basmane’de inecek var yaz dönemsel projesi – lojistik ve iletişim ekibi

Dünyayı verelim çocuklara – içerik ekibi

Rengarenk kütüphane – kordinatörlük

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

Bundan yaklaşık iki sene önce Bayer genç bilim tohumları projesi kapsamında Giresun rotasına dahil oldum. Bu rota ayrıca benim ilk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sınırlarının dışına çıkmam demekti. Giresun’da gitmiş olduğumuz okulda bir kız çocuğuyla deneylerden önce tanışırken Diyarbakırlıyım ve Diyarbakır’dan geliyorum demem üzerine ‘’Orda savaş yok mu, nasıl gelebildin buraya?’’ demesi benim için şaşırtıcı bir durumdu. Tabi bunun gibi ve başka yaşadığım çok olay var ama en etkilendiğim ola buydu.

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

Rojava derneğinde gönüllülük yapma fırsatım oldu ve lojistikten sorumluydum. Dernekteki genel amacımız Sur’da, Şırnak’ta ve diğer savaş bölgelerindeki yerlerinden olan ve zor durumda olan halka aylık olarak erzak ve barınma konularında yardımcı olmaktı. Ohal süreciyle beraber dernek kapatılana kadar.

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Sivil toplumdan önceki yaşantım ve sivil toplumdan sonraki yaşantım diye ikiye ayırırsam eğer, birbirinden farklı iki gezegen diye ayırabilirim sanırım. Hatta sivil toplumda çok fazla yer aldıktan sonra dişer yaşantımla kıyasladığımda çok ütopik bir yer olduğunu düşünmemek elde değil. Çünkü kişilerin birbirine değer verdiği, sözlerini düşüncelerini önemsediği, birbirilerini besleyip, toplumda eksik gördükleri konuların üzerine hep beraber gitmeye çalıştıkları bir yerden sonra içinde bulunduğu diğer ortamda böyle bir durumun olmadığını görmek kişiyi boşluğa itebiliyor. Fakat toplumda bu kadar olumsuz giden duruma rağmen hala yaşama ümidini kaybetmemiş bir şeylerin üzerine gidiyor olmak da sivil toplumun kişiler üzerinde ne denli güzel bir etki bıraktığının çok açık bir gerçeği.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

Türkiye’nin en büyük gençlik örgütlenmesi olan TOG’un gençlere fırsat tanındığında çok büyük işler yapacağını en güzel şekilde gösteriyor. Bu sayede gençler sorumluluk sahibi, girişimci, iyi iletişim kuran, farklılıklara saygı gösteren vs. bireyler olarak yetişiyorlar. Bu denli davranışlar kazandırılırken aslında bir yandan da değişim gerçekleştirilmiş oluyor. Bu yolda gençlere gerekli fırsat eşitliği tanınır ve daa fazla desteklenirse çok daha geniş çaplı değişimler görebiliriz ve bu durumda Türkiye’de her ne kadar değişmesi zor olarak görülse de bu yapının değişmesinde ve gelişmesinde en büyük destek olacaktır.

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Eğer bir rol üstlenmemiz gerekiyorsa bu rol yol gösteren ve destekleyen bir rol olmalıdır. Bunu da yeni nesillerin önünü açarak ve onları besleyerek başarabiliriz. TOG bunu güzel bir şekilde gösteriyor zaten, gençlerin kendilerini yönetmesini sağlayarak ve yönetim kuruluna dahil ederek bir nevi. Bu durum desteklendiğinde ve benimsetildiğinde TOG’un sivil toplumdaki rolü daha iyi bir yolda ilerliyor olacaktır.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

TOG’un yönetim kuruluna gençleri de dahil ettiğini duyduğumdan bu yana bu durum beni en çok etkileyen ve heyecanlandıran durumlardan biri oldu. Toplumsal barış amacının güdülüyor olması ayrıca motive edici bir durum tabi ki.

Ben de TOG’a gönül vermiş bir birey olarak hem kendimi gerçekleştirmek hem de güçlendirmek için ve gönüllülüğün biraz da mutfak kısmında bulunmak istediğim için böylesi heyecanın üst noktada olduğu bir yola girmeye karar verdim.

Daha önce bu alanı deneyimlemiş arkadaşlarında bu alanda geliştiğini ve güçlendiğini görmek beni motive eden bir durum oldu.

Bunların yanı sıra ilerleyen süreçlerde de STKlarla bilhassa TOG’la daha çok içli dışlı olmayı amaçlıyor olmam da yönetim kurulu adaylığı için güçlü bir destekçim.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

Açıkçası ilerisi hakkında pek iyi tahminler yapabilen biri değilimdir. Bana pek gerçekçi de gelmez. Ben daha çok doğaçlama yaşamayı seven biri olarak belirtmek istiyorum ki TOG toplumsal barış çizgisini bozmadan gençlerle beraber hareket ettiği sürece bu yolda hem üstüne katarak hem de güçlenerek ilerliyor olacaktır. Bu durumda değil 5, 25 sene sonra bile çok daha iyi bir en iyi ve büyük gençlik STK’sı olacaktır, gençlerin öncülüğünde.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

Halihazırda örgütlenmeler kendi aralarında aldıkları kararlarla kendilerini iyi bir şekilde yönetip gelişebiliyorlar. Bu nedenle genel bir değişimden bahsetmek pek doğru olmaz. Bununla beraber farklı alanlarda ve yerlerde de gençlik merkezleri açılarak gençler daha fazla ve kolayca desteklenmeli. Toplumsal barış vizyonu ve gençlerin her alanda var olması değişmeyen bir bütün olarak kalırsa harika olur.

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

İlkeler bizi bir arada tutan ve var eden sözleşme gibidir bir nevi. TOG’un ilkeleri ise birbirini tamamlayıcı ve destekleyici bir demet gibi. Durum bu olunca da bu alanda var olan herkes neden burada olduğunun ve neyi amaçladığının farkında olarak var oluyorlar. Bu nedenle ilkelerin bu denli açık olması kendimizi tanımamız için güzel bir durum.

Yerel katılım kısmında biraz sıkıntı yaşıyor olsak da ekip çalışması, farklılıklara saygı, sosyal girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri kendiliğinden aşılanmış oluyor ve bu sayede daha uyumlu bireyler haline gelebiliyoruz. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi ile de hem elde ettiklerimizi bizden sonrakilere aktarabiliyor hem de hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlıyoruz.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Ben her duruma empatiyle yani aynısını senin anana, babana, kardeşine yapsalar ne hissederdin mantığıyla yaklaşan biriyim.

Hissiyat olarak duygusal bir yapıya sahibim, vicdanımı her zaman dinlerim.

İnsanları tanıma yolunda önyargılarımı devreye sokmam hiçbir zaman ve hep gülen yüzlü biri olmayı amaçlamışımdır.

Çok kararsız bir yapıya da sahibim ayrıca ve kafama koyduğumu yapmazsam rahat uyuyamam.

Gezmeyi -özellikle otostopla ve çadırımı yanıma alarak- çok severim çünkü bana göre hayat yaşayarak öğrenilir.

Aslında söylenecek daha çok şey vardır ama bir insanı da yaşayarak öğrenebilirsiniz ancak onun için yaşayarak öğrenelim dostlar.

4 Comments
    • Daha özgür ve huzurlu bir birey olacağımın hayalini hep içimde taşıyan ve bunun için mücadele eden biriyim hande😊

  1. Merhaba Feti eğer çocuklar için bir dünya yapmak elinden gelseydi , nasıl bir dünya yapardın?☺

    • Yeni bir dünya yapmaktansa icinde bulunduğumuz dünyayı guzelleştiemeyi yeğlerim kardeşim böylesi daha iyi olur hepimiz için😊 çabam da bu yönde😉

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir