Ferhat Mercan

fb

 Cinsiyet  Erkek
 Örgütlenme  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TOG
 Eğitim Durumu

 

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

Toplum gönülleri vakfıyla; Karamanoğlu Mehmet Üniversitesinde 2013 yılında tanıştım. Kent dinamiği çok pasif olduğundan sosyalleşme alanında yapabileceğimiz pek alternatif faaliyetler yoktu. Bunun sonucunda TOG gönüllüsü bir arkadaşımız bizlere ulaşıp “Karaman’da neden bir TOG olmasın?” sorusu üzerine yereldeki arkadaşlarla bir araya gelerek faaliyet çalışmalarına başlayarak tanıştım. Sonrasında TOG serüveni benim için başladı.

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusal, Uluslararası)

Yaklaşık 4 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfında gönüllülük yapmaktayım bu süreç içerisinde birçok proje, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerde yer aldım;

-18. Dönem Anahtar Eğitmen Eğitiminden yer alarak anahtar eğitimlerini sahada yaygınlaştırdık.

-12. Dönem Anahtar Eğitmen Eğitimi Tazeleme toplantısında yer aldım.

-Gençlik ve Soysal Haklar Ulusal Yaygınlaştırma Eğitimin kolaylaştırıcı ekibinde yer aldım.

-Bağlanamam Sağlıklı Gençlik Hareketi projesinin bir diğer ayağı olan Proje Kolaylaştırıcı Eğitiminde yer aldım.

-Bağlanamam Sağlıklı Gençlik Hareketi projesinin bir diğer ayağı olan Sağlıklı Yaşam Eğitim Kampında yer aldım.

-2017 Antalya Runatolia “Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz” projesi için koştum.

-Mayıs 2017 ayında Van yerelinde düzenlediğimiz 50 katılımcının dâhil olduğu Ulusal Atak Projesinin organizasyon ekibinin içerik geliştirme ve iletişim sorumluları ekibinde yer aldım.

-2017 TOG Bölgesel İhtiyaç Belirleme Toplantısında yer aldım.

-“Köyün İyi Hali” adlı projesinde yer alarak birçok köy okulunun yenilenip onarılması, kütüphane oluşturma, onarma ve birçok öğrencinin ihtiyaçlarını giderilmek amacıyla gerçekleşen proje faaliyetlerinde yer aldım.

– “Mesleki Tanıtım Kütüphanesi” projesinin etkinliklerinde yer aldım.

– 8 Martta Dünya ve Emekçi Kadınlar Gününde birçok örgütlenmede eş zamanlı düzenlenen “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” fotoğraf sergisinde yer aldım.

-Toplum Gönüllüleri Vakfı 25. Gençlik Konseyine katıldım.

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

Anahtar Eğitimi Eğitmenliği

Hayat Zor Kutu Oyunu Oynatıcısı

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

Vakıf çatısı altında tanıştığımız her gönüllü yaşamımıza dokunacak hikâyeler barındırmaktadır. Burada olduğum süreç içerisinde hep farklı kimlik, kültür, cinsiyet, renk ve birçok ilginç hikâyesi olan insanlarla tanışıp onların acılarına ve mutluluklarına ortak olabilmek bana göre yaşadığım en ilginç hikâyelerden biri. Yaşam boyu öğrenme diyoruz ve aslında temas kurduğumuz her insan bizim hikâyemize farklı bakış açıları kazandırıp farklı renkle farklı hikâyeler katıyor.

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında gönüllülük yaptığım süreç içerisinde;

-Tegv Temel Gönüllü Eğitimi aldım.

-Feyyaz Tokar Eğitim Parkında drama ve okuyorum eğleniyorum etkinlik sınıflarında yer aldım.

-Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine etki eden Temel Drama Eğitimi aldım.

Tema Vakfında gönüllülük yaptığım süreç içeresinde ise;

-Türkiye’nin çölleşmemesi ve doğamıza zarar veren maddeler adlı eğitimine dâhil oldum.

-TEMA Doğal Kahramanlar Günü Eğitimde yer aldım.

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Sivil toplum örgütlerinin temelinde, insanların bireysel olarak yapmakta zorlandıklarını kendi aralarında bir dayanışma birlikteliğini kurarak var olan toplumsal sorunlar karşısında demokratik, toplumsal yarar ve şiddetsiz bir perspektifle aktif yurttaşlık bilinciyle var olan politik alanı harekete geçirmesiyle alternatif çözümler üretmek ve birlikte iyi yaşamı sağlamaktır. Sivil toplum örgütleri devlet-birey birey-devlet arasındaki ilişkilerinin demokratik-şiddetsiz zeminde önemli bir araç olmakla birlikte sivil toplum kuruluşların ortak olarak gördüğü sorunlar karşısında çözümlerin rahatlıkla kurum, kuruluşlar arasında hep birlikte iyi bir çözüme kavuşturmaları açısında önemli bir yere sahiptir. Sivil toplum kuruluşları halkın kendisini ilgilendiren konularda söz sahibi olmasını ve böylece etkin olarak yönetime katılmasını sağlama konusunda önemli bir noktada yer almaktadır. Katılımcı demokrasi modelinin gerçekleşebilmesi açısında aktif bir yurttaşlık sergilemesi gerekmektedir bu durumda Sivil Toplum Kuruluşlar dediğimiz zeminde gerçekleşebilmektedir. Sadece bu tür bir rol üstlenmekle kalmayıp bilginin toplumun geniş kesimlerine paylaşma, yeni düşünceleri geliştirerek yayılmasını sağlama, siyasal sistemin halka karşı olan sorumluluğunu fark ettirme ve demokratik siyasal kültürü geliştirerek daha iyi bir toplum yaratma için bireylerin ortak olarak yaratmış oldukları sosyal bir sermayedir. Türkiye’de henüz Sivil kavramın sosyal yaşamımızda yeni yeni kendisini fark etmesinden bu anlayışın yani sivil toplum kültürünün oluşması için biraz daha zamana ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum çünkü ülkemize demokrasi kavramı bile geç gelmiştir hala uygulama kısmında bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Ancak şunu belirtmekte fayda var bugünkü Türkiye STK’sında yapılan faaliyetler toplumsal değişimde büyük bir etki yarattığını düşünüyorum.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

TOG sayesinde gençler toplumun büyük çoğunluğuna temas ederek; kendilerini var edebileceği, düşüncelerini dile getirebileceği ve sosyal girişimcilik rolünü üstlenebileceği bir alan yaratmıştır. Özellikle siyasal alanda, farklı etnik, inanç, kültür çeşitliliğine sahip olmamıza rağmen homojen bir yapıdaymışız gibi yaklaşılmaktadır. TOG gençlerin kendi aralarında olan farklılarına bir farkındalık yarattığı gibi toplumu tüm kesimlerine de bu farklılığın zenginlik olduğunu gösterip tüm alanlarda toplumsal barış için çalışıp kalıcı izler bırakabilme adına bir tık daha adım atabilir. Gençliğin odak olduğu bir yerden başlayarak gençlere söz veriyor olabilmek gençlerin kendi hayallerini hayata geçiriyor olabilmeleri açısından güzel, gençlik merkezli projeler yürütürken üniversiteli olmayan gençleri ve dezavantajlı grupları da dâhil etmek toplumun tüm kesimlerine hitap etmemiz kapsayıcı bir faktör olabilir ancak ne kadar kapsayıcı bir faktör ve kalıcı değişimler bırakabiliyoruz kısmına soru işareti bırakmak hedeflerimiz daha belirgin kılabilir. Farklılıklar sadece gençler arasında olmadığından TOG diğer farklı ideolojilere, inançlara sahip her bireyle temas kurarak bir arada yaşamanın mümkün olduğunu göstererek bu kültürü inşa etmek için biraz daha toplumsal alanda görünür olmak bizler açısında güzel olur.

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Sivil Toplum Kuruluşları bir nevi toplum ile devlet arasında tampon görevi görmektedir yani katılımcı demokrasinin hayata geçmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında TOG’da toplumsal barış ve dayanışma aşamasında sürdürülebilir onurlu bir yaşam ve hak temelli projelerle devleti bu yönde politika üretmeye itebilir. Toplumsal sorunlara daha fazla alternatif ve kalıcı çözümler getirebilen bir konumda olabiliriz. Ve gerçekten Türkiye’de STK’lar politik alanı ne kadar etkiliyor, sorumluluklarını ne kadar hatırlatıyor konusunda yeteri düzeyde bir bilgim yok ancak TOG olarak en azından gençleri ilgilendiren konularda politik alanı daha faza etkileyen, çözüm üretmelerine teşvik eden bir konumda olabiliriz diye düşünüyorum.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

Toplum Gönülleri Vakfı gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin desteğiyle faaliyetlerini gerçekleştiren aynı zamanda gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda aktif rol alarak kendi kararlarını demokratik bir çerçevede veriyor olabilmesini sağlayan bir sivil alandır. TOG Vakfı bunu nasıl yapıyor peki? Bu alanı yaratan gençleri yönetim kurulunda olmasını sağlayarak ve gençlere yönetim kurulunda bir alan açarak gerçekleştiriyor. Ben de, her sene çağrısı açılan genç yönetim kuruluna kayıtsız kalmayıp bu alanda var olmayı isteyen genç gönüllülerden biriyim.  Yaklaşık 4 yıldan fazladır toplum gönülleri vakfında ve sivil alanda gönüllülük yapmaktayım. Bu süreç içerisinde birçok proje, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerde yer aldım gerek kişisel gelişimime gerekse toplumsal gelişime birçok katkıda bulunduğuma inanıyorum. Sadece bu alanda yer almayarak farklı alanlarda da yer alarak öğrenme sürecimle birlikte farklı bakış açılarını kazandığımı düşünüyorum. Bende toplum gönüllüsü bir genç olarak, öğrendiklerimin dâhilinde yönetim kurulunu alanında inisiyatif ve sorumluluk alarak o alanı geliştirebileceğime, alana katkı sunabileceğime ve farklı bakış açıları kazandırabileceğime inanıyorum. Eğer o alanda yer alabilirsem; bilmenizi isterim ki yer almamı sağlayan sizlerin desteğiyle, orada sadece Ferhat Mercan olarak değil TOG sahasında gönüllük yapan her birimiz olarak, biz gençler olarak yer alacağız. Ve bundan dolayı yine biz gençler olarak kendi sorunlarımızı konuşuyor, tartışıyor olacağız, kendi çözümlerimizi kendi kararlarımızı yine kendimiz veriyor olacağız bunları yaparken umarım daha büyük bir inançla, yüksek bir motivasyonla geleceğe dair umutlarımızı kaybetmeden yapıyor oluruz.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

Vizyonumuz “toplumsal barışı sağlamak” umut ederim ki 5 yıl sonra bu vizyonumuza ulaşmış oluruz. Yaşadığımız coğrafyada ve dünyada maalesef ki bireyler arasındaki fırsat eşitsizliği hat safhada yine TOG olarak bireyler arasındaki fırsat eşitsizliği minimize edip daha onurlu bir yaşamı elde etmiş ve kalıcı hale getirmiş oluruz. Ve dipnot olarak şunu belirtmeden geçemeyeceğim;  isterim ki 5 yıl sonra yaşadığımız coğrafyada ve çevremizde toplumsal barışı sağlama konusunda en etkili ve en aktif rol alabilen bir sivil toplum kuruluşu oluruz.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

TOG gençlerle birlikte hareket eden ve faaliyet gösteren bir vakıf. Bir araya gelebileceğimiz, örgütlenebileceğimiz, alanlardan bir tanesi de üniversiteler. Bu alanda gençlere ulaşabilmek daha kolay olabiliyor ancak bir yerden sonra TOG sanki sadece üniversite gençlerini içine alan bir STK olarak algılanabiliyor Şu açıdan bir değişim yaratabiliriz diye düşünüyorum toplumda yer alan diğer kesimleri yani öğrenci olan olmayan, çalışan ve çalışmayan ve dezavantajlı gençleri de TOG çatısı altına dâhil ederek, üniversiteli gençlerin hareketiymiş algısını kırmalı ve bu konuda değişim göstermelidir. Bunun dışında, sahada gerçekleşen birçok proje hak temelliden uzaklaşıp hizmet temelli bir odak noktasına gidebilmektedir. Bu durum vakfın sanki yardım vakfıymış gibi algılanmasına zemin hazırlıyor bir yerden sonra vizyonumuza ulaşmak için toplumsal alanda gerçekleştirdiğimiz değişim daha çok hizmet temelli yoğunlukta olduğundan geçici bir değişim olmasına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için de daha çok sürdürülebilir, değişimi ve çözümü kalıcı hale getiren projeler üretebiliriz. Vizyonumuza ulaşmaya çalışırken; sahiplenme ve özveri duygusuyla hareket ediyor oluşumuz harika. Ve takıldığımız noktada ilkelerimizi referans alarak sorunlarımız o noktada çözüyor oluşumuz bizlere daha sağlıklı bir alan yaratıyor. Tabii ki de çoğunlukla hatta yoğunlukla temelde gönüllülük esaslı yol alıyor oluşumuz değişmeden kalmalı.

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

Vakfın ilkelerini ben bir navigasyona benzetiyorum varacağımız hedeflere, nasıl gideceğimizi, nerden hareket etmememiz gerektiğini bizlere göstererek daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Herhangi bir ilke başka bir ilkeden üstün tutma gibi bir durumumuz yok çünkü ilkeler var olan bir bütünün parçasıdır. İlkeler arasında en çok duyduğumuz farklılıklara saygı sanki diğerlerine göre daha önemliymiş gibi bir durum ortaya çıkabiliyor bazen bu durumuna nedenini anlayabiliyorum; çünkü çok kültürlü ve farklılıkların çok olduğu bir coğrafyada yaşıyor oluşumuza bağlıyorum. İlkelerimizi nasıl yaygınlaştırabiliriz sorusuna gelince; ilkeler üzerinde daha çok konuşarak, paylaşarak, tartışarak ve ilkelerin başlıklarının altını hep birlikte doldurarak yaygınlaştırabiliriz. Yerel faaliyetlerimizi gerçekleştirirken temas kurduğumuz insanlarla kim olduğumuzu neleri ve nasıl yaptığımızı paylaşarak yaygınlaştırabiliriz. Sadece anahtar eğitimlerimizde ilkelerimizi konuşuyor ve paylaşıyor olmamız ve sadece orada kalıyor olması yaygınlaştırmamız açısından yetersiz gelebiliyor bu yüzden öğrendiklerimizi aktararak bir kelebek etkisi yaratabiliriz.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Aslında yüzyıllardır felsefenin de bir türlü içinde çıkmak bilmediği konulardan biri “ Ben Kimim sorusu?” bu soruya cevap vermek kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü öyle bir toplumda yaşıyoruz ki özeleştirinin az olduğu ya da hiç olmadığı bir toplumda yaşıyor oluşumuz hatta en az kendimiz hakkında düşünüyor oluşumuz kendimize yaptığımız en büyük haksızlıklardan biridir. Bu soruya cevap verirken objektif olacağımı hiç ama hiç düşünmüyorum. J J J

 

Bazen ortada hiç bir neden yokken kendime stres yaratıp o güne dair motivasyonumu düşürebilirim bu durum bazen çevremdeki insanları da etkileyebiliyor. Çocukluğumdan itibaren sorgulamayı seven biriyim ama bazen bu sorgulama durumumu abartabiliyor oluşumuza kızıyorum. Kendi hayatımda ilgili belirlediğim hedeflere ulaşmak konusunda yeteri derecede motivasyonum yoksa hedefime ulaşabilmekte bazen üşengeçlik yapabiliyorum.

Kendimi bir adım daha ileriye taşımak ve hayattan tat almak adına sorgulayan, çözüm odaklı yaklaşan ve gülümseyen bir profil çizmeyi seviyorum en azından kendim için. Var olan bir alanı zenginleştirebilmek için konuya dair çok fazla araştırmalar yapmayı çok severim. Hayatımızda her zaman aksiliklerin olabileceğinin farkındayım bunu gözeterek sadece bir plan doğrultusunda kalmamayı tercih eder B C planlarını da oluşturmaya çalışırım. Aynı zamanda bilgisayar ve telefon programlarıyla uğraşmayı çok severim ve öğrendiğim programlarımı hayatımın bir noktasında uygulamak beni mutlu eder.

2 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir