Büşra Aşıkoğlu

fb

 Cinsiyet Kadın
 Örgütlenme Mersin Toplum Gönüllüleri
 Eğitim Durumu Öğrenci ( Lisans )

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

Üniversitemizin akran rehber uygulaması sayesinde tanıştım. TOG içinde gönüllülük yapan arkadaşım aynı zamanda bizim bölümümüz için akran rehberdi. Onun sosyal medya hesaplarında TOG etkinliklerinde neler yaptığını ve çekildiği neşe dolu fotograflarını görünce ben de bu alanda olmalıyım dedim. İlk süreçte etkinliklere katılmaya çekinmiştim ama şuan dönüp bakıyorum da” iyi ki” katılmışım diyorum. Yaşadığım her şeye rağmen 😊

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusal, Uluslararası)

Yerel projeler ve etkinlikler

-Bir Halka Uzanmak Projesi  ( Proje kapsamında düzenlediğimiz Emre Sertkaya konserinde sorumluydum. Konser ile yerel katılımı sağlayarak elde ettiğimiz gelirle Mersin’de belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet/gıda desteğinde bulunacağız.)

-Hayaller Hayat Olsun  (Üniversitemizin onkoloji , enfeksiyon ve cerrahi bölümlerinde kalan minik kalplerle beraber el işi ve boyama yapıp güzel vakit geçirirken aynı zamanda aileleri ile sohbet edip onların duygularını  paylaşıyoruz.)

Sevgiye Engel YOK  ( Ziçev ile beraber düzenlediğimiz bu etkinlikte engelli arakadaşlarımız ile müzik , resim ve dans atölyelerinde etkinlikler gerçekleştirerek birlikte muazzam vakit geçiriyoruz.)

-Okul Boyama ve Yenileme Atakları

-Huzurevi Ziyaretleri

-1 Aralık AIDS günü Etkinliği

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

-Kitap Okuma Etkinlikleri

-Mektup Arkadaşlığı

Ulusal Projeler

Bayer Genç Bilim Elçileri

-Bayer Bilim Tohumları ( Bu proje kapsamında Kütahya, Amasya, Kayseri ve Mersin’deki minik kalplere bilimin kaf dağının arkasında olmadığını ve bilimin eğlenceli dünyasını beraber keşfetme olanağı bulduk. )

Eğitimler

Sarı Anahtar Oryantasyonu

-Anahtar Eğitimleri

-Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

-Temel İnsan Hakları Eğitimi

-Ulusal Atak ve Dönemseller

Trabzon Doğaya 61 K’Atak

-Samsun Çifte Atak

-Ankara BİB toplantısı

-İstanbul Sulukule Dönemseli

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

-2016/2017 Mersin TOG Eş Koordinatörlüğü

-2017/2018 Mersin TOG Basın Eş Sorumlusu

-Bir Halka Uzanmak Projesi Eş sorumlusu

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği Eş Sorumlusu

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü Projesi Eş Sorumlusu

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

Sizlerle paylaşmak istediğim ve beni etkileyen bir hikayem var. Bayer Genç Bilim Elçileri projesi kapsamında aynı okuldan 4. , 5. ve 6. Sınıf öğrencileriyle projeyi gerçekleştirirken her sınıfta “Ayda Yaşam” etkinliğinde   Ay’da yaşamak ister misiniz ve nedeni sorusuna 4. sınıf öğrencisi bir çocuk  “isterim çünkü orada savaş yok “ demişti. Üst  sınıflarda ise aynı soruya yine isterim cevabı çıkmıştı ama nedenleri yoktu . Düşünüyorum da acaba insan büyüdükçe hayalleri mi küçülüyor ?

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

Ali İsmail Korkmaz Vakfı ( Bu vakıfta Düş Elçisi Programında gönüllüyüm. Antakya Keşifleri Gezisi Hikaye Yazıcılığı etkinliğinde yer aldım . Ve şuan Mersin yerelinde ALİKEV’in örgütlenme sürecinde yer alıyorum. Umarım Mersin’de AlLİKEV ile de güzel projeler gerçekleştireceğiz. )

ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ (Üniversitemize bağlı olarak örgütlendiğimiz bu birimde üniversitemizdeki engelli arkadaşlarımızın kampüs  yaşamı koşullarını kolaylaştırma ve onların bu alanda daha aktif yer alabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz.)

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Sivil toplum kuruluşlarının ilk ortaya çıkışına baktığımızda köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması  konusunda olduğunu görüyoruz. Toplumda arka planda en çok ezilen ve dışlanan bu kesimlerin var olan sorunlarının açığa çıkarılması ve duyurulması sivil toplum anlayışını yansıtmaktadır.  Dünya’da gelişmiş ülkelere baktığımızda sivil toplumun daha güçlü olduğunu görürüz çünkü bu gibi ülkelerde sivil toplum anlayışı kamu destekli sektör haline gelmiş ve devlet bütçesinden destek almaktadır. Bu sayede toplumda daha aktif rol oynamaktadır.

    Dünya’da ve Türkiye’de STK’lar sesi duyulmayanların sesini duyurmalı , görmezden gelineni göstermeli , üstü kapalı şeyleri açığa çıkararak halk ile devlet arasında köprü olmalıdır.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

 Türkiye’de genç nüfus oranı oldukça fazla olmakla beraber aldığımız akademik eğitim bireysel gelişimimiz için yetersiz kalmaktadır. Bu süreçte  gençliğin tanımı olsun, toplum içerisinde genç algısı olsun, gençlere güven noktasında istediğimiz güveni alamıyoruz. TOG bu noktada gençlerin sorumluluk üstlenmesinde ve sorumluluk üstlendikçe bireysel gelişimini sağlamada alan açmalıdır. TOG gençlere alan sağladıkça  çevre sorunlarına çözüm üretebilen , kendine güvenen , girişimci ve duyarlı gençler yetişecektir. Bu sayede yetişkinler avm’ler de kitap okuyan  , maratonlarda iyilik peşinde koşan , vize final ve proje ödevleriyle dolu hayatlarına birçok şeyi sığdıran gençlerden öğrenecekleri bir şeyleri olduğunu göreceklerdir.

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Sivil toplum kuruluşları farklı amaçlar doğrultusunda vizyonlarını , misyonlarını belirleyip bir araya gelmektedir. TOG’un sivil toplumdaki amacı “Toplumsal Barış”  ve bu doğrultuda devam etmelidir.                                 

  TOG sivil toplum alanında kapsayıcı olmalıdır. Kadın erkek eşitliğinden  çocuk haklarına , çevre sorunlarından  hayvan haklarına kadar her alanda faaliyetlerine devam ederek Toplumsal Barış amacını yerine getirmede güçlü adımlar atmalıdır.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

“Kadınları geride tutan kanunlar ve gelenekler, tüm toplumu geriletir.” Ülkemizde malesef kadınlar karar alma mekanizmasında geri planda tutulmaktadır.  TOG kadınlara bu noktada alan açarak kadınları desteklenmektedir.

    TOG içerisinde 2,5 yıldır aktif gönüllülük yapıyorum ve saha içerisinde her alanda kendimi var etmek için emek harcadım. Şuan farklı bir alan karşımda ve bu farklı alan beni heyecanlandırıyor. Biz sahada güzel proje ve etkinlikler gerçekleştirirken bunun arka kısmında TOG’un işleyişine dair belli kararlar alınıyor. Bu kararlar alınırken akranlarımı temsil etmek adına orada bulunmak istiyorum. Çünkü bu alana düşüncelerimin katkı sağlayacağını ve  alanın bana ve  yaşamıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

5 yıl sonra TOG’u devletin desteklediği , ihtiyaç duyduğu noktalarda katkı sağladığı ve “Toplumsal Barış” amacı için gerekli çalışmaları gençlerle sınırlı kalmayıp toplumun  her kesimi ile yaptığı bir durumda görmek istiyorum.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

TOG’un hiyerarşik bir yapıdan oluşmaması , informal ve akran rehber modeli ile öğrenimi daha da kolaylaştırması, ”gençlere güvenmesi ve bunu hissettirmesi”, farklı alanları deneyimleme fırsatı sunması değişmeden kalmalı. Sahayı deneyimleyen bir gönüllü olarak yerelimizde uyguladığımız projelerde saha koordinatörünü veya stajyerini aramızda görmek bizi daha mutlu eder çünkü sarı anahtar oryantasyonu haricinde onları malesef aramızda göremiyoruz ve bu durum aramızdaki bağı zayıflatıyor. Bence bu bizim gelişmeye açık yönümüz.

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

Proje ve etkinliklerimizin olmazsa olmazı ilkelerimiz 😊

    Bu ilkelerin gönüllülük sırasında değil hayatımızın her alanında bize katkı sağladığını ve yaşamımızı yönlendirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Biz gençler olarak belli bir amaç için farklı dil , din , mezhep ve ırklardan oluşuyoruz. Bizi bir bütün yapan şeyin ilkelerimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklılıklara saygı ilkesi ile “hepimiz farklı hepimiz eşitiz.” Bununla beraber yaşam boyu doyumsuz bir şekilde öğrenime devam edeceğiz. İş hayatında olsun, normal yaşamda olsun ekip çalışmasının nasıl olduğunu, ekip arkadaşlarımıza güvenmeyi bize benimseten ilkelerimizdir.

   İlkelerimizin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda ise sahada gönüllülük yapan ve bu ilkeleri içselleştirmiş arkadaşlarımıza sorumluluk düştüğünü düşünüyorum . Çünkü bu alanı bu ilkeleri bizler var ediyoruz ve bizler yaşamımızda uygulayarak sürdürüyoruz. TOG ailesi ile yeni tanışan arkadaşlara biz gönüllüler olarak ilkeleri çalışmalarımıza yansıtarak onlara da benimsetip bu iyilik zincirini büyütmeliyiz.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Galiba en çok zorlandığım sorulardan biri 😊

  Çok heyecanlı bir yapım var. Bu bazen benim için avantaj olurken bazen de dezavantaj olabiliyor. Aynı zamanda duygusal , kin tutmayan , çabuk affeden biriyim. TOG’un bana kattığı  bir özellik ise insanlarla yabancılık çekmeden konusabilmek ve toplum içinde rahat bir sekilde kendimi ifade edebilmek. Fazla  mükemmelliiyetçi bir insanım ve kendi  isimi asla bir baskasına yaptırmam isin her asamasında kendim olmalıyım. Aldıgım sorumlulukları da severek yerine getiririm.

 

11 Comments
    • Projenin amacı yerelimizde ki ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak.Bu ihtiyaçlar onlar ile görüşülüp belirlenecek. Bu doğrultuda hem yerele Mersin TOG tanıtıp onları da projeye dahil edip hem de amacımızı gerçekleştirmek istedik. Valilik izni , konser için izin girişimlerini hallettik. Konsere Emre Sertkaya geldi ve 500 – 600 kişilik bir katılım oldu .Hem eğlenip , hem öğrendik. Süreç bize çok güzel deneyimler kattı yerel halk ile iç içe olduk , ekip çalışmasını en çok hissettiğim anlardan biriydi. Önümüzdeki dönem elde ettiğimiz gelir ile belirlediğimiz ailelere gidip onların yüzünde tebessüm olacağımızı inanıyorum 🙂

  1. Ben hayal kurmayı ve küçük şeylerden mutlu olmayı çok seven biriyim. Yani bir gülümseme ile cebinden çıkardığın bir çikolata ile dünyalar benim olur.
    Ama benim ilham kaynağım hayallerim değil , daima ailem oldu bu süreçte de ailemden ilham aldım. Babama YK üyesi olmak istiyorum dediğimde bana ”ömrüm yettiğince yanındayım” demesi benim en güzel ilham kaynağım 🙂

  2. Videonu izledim, öncelikle başarılar diliyorum. Üzerine gidilmeyen konular demişsiniz, örnek verebilir misiniz ? Güzel günlere..

    • Teşekkür ederim 🙂 Örnek verecek olursam saha koordinatörlerini sadece sarı anahtar oryantasyonunda görüyoruz. Ve aramızda bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Hani onları projelerimizde görmek isterim. Bunun üzerine gitmek adına birlikte bir şeyler yapabiliriz. Saha ile saha koordinatörleri arasındaki bağı daha güçlendirebiliriz. Böylelikle yerellerdeki sıkıntıları saha koordinatörünün daha iyi gözlemleme şansı olur . Güzel günlere 🙂

  3. En minnoş yk adayı olarak seni de yönetim kurulunda görmeyi çok isterim 🙂 Seni tanıma fırsatı yakalayan herkes yüksek enerjin harika fikirlerin ve hayata bakış açına övgüler yağdırıyor 🙂 Başarılar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir