Aykan Işık

fb

 Cinsiyet Erkek
 Örgütlenme  Karabük Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu
 Eğitim Durumu Makine Mühendisliği 3. Sınıf

 

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

Bir arkadaşım aracılığı ile TOG ile tanıştım o zaman bir açılış toplantısı vardı bir hafta da sonra da bir toplumsal cinsiyet eğitimi oldu. O eğitim gerçekten nonformal yapı ile tanışmama sebep oldu ve ben de Toplum Gönüllüleri Vakfı ile tanışmış oldum. Nonformal yapı gerçekten beni büyülemişti. Akran eğitimi çok fazla zevkli geçmişti ve daha öncesinde toplumsal cinsiyet çalışmaları yapmama rağmen toplumsal cinsiyet üzerine farklı aşanlar ekip ile öğrenme alanları oluşturmştuk.

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusa, Uluslararası)

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu Ayak İzleri projesini oluşturduk bu projenin proje koordinatörlüğünü yaptım. Daha sonrasında Bayer Genç Bilim Elçileri projesinde yerel yaygınlaştırmalara katıldım. 1 Aralık HIV bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Onun dışında ulusal bir atak olan “Deng û Rengé Cıvaké Atak’a” katıldım. Demokrasi ve Haklarımız havuzu dahilinde birçok yerel yaygınlaştırma eğitimine katıldım. Onun dışında yerelde “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur”sergisinin yerelleştirme ekibindeydim.

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

2017 Mart ayında İnsan Hakları çatısı altında Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen eğitimine katıldım. Bu eğitmen eğitimi sonrasında İnsan Hakları Eğitmeni oldun. 9 gün boyunca akran eğitimi metoduyla insan hakları, barış, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, göç farkındalığı konuştuk. Aynı zamanda Mayıs 2017’de Toplumsal Cinsiyet Programı dahilindeki Toplumsal Cinsiyet Eğitmen Eğitimi programına dahil oldum. Bu eğitmen eğitimi 10 haftalık bir online paket de içeriyordu. Bu online süreçten sonra 6 günlük bir eğitmen eğitimi programı ile Toplumsal Cinsiyet Eğitmeni oldum. Yerel örgütlenmemde iletişim sorumluluğu, proje koordinatörlüğü yaptım bu sene de atölye sorumluluğu yapıyorum.

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

TOG ile yaşadığım en ilginç anı Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitimi’nde yaşadığımdı sanırım. En azından şuan aklıma gelen onlarca ilginç ve eğlenceli olaydan bir tanesi bu. Son gece hepimiz oturum deneyimleme için telaşlıydık. 24 kişi oturumları planlıyor, tasarlıyor, malzemeler hazırlıyor, ikinci kattaki eğitim salonuna mekik dokuyordu. Benim deneyimleyeceğim eğitim oturumu ise barış oturumuydu. Barış oturumu içerisinde yardımcı ürün olarak bir video hazırlamamız ve yüzlerimizi boyamamız gerekiyordu. Eğitmen arkadaşlarım başka oturumları deneyimleyecekti ve çok telaşlılardı ben bir yandan ekip arkadaşlarım dahil beş altı kişinin yüzünü boyadım. Önüme gelenin yüzünü yüz boyaları ile boyuyordum. Sevgili arkadaşım Kevser’in yüzünü boyadım ve tuvalete girdim bir yandan kendi yüzümü boyadım sonrasında tuvalet kapısı sıkıştı. Tuvalet kapısını zorlamama rağmen asla açılmadı bir arkadaşım geldi ve kapıyı zorlayarak açtı tam hole doğru ilerlerken karşımda birden Kevser belirdi az önce yüzünü boyadığım arkadaşım otuz iki diş sırıtarak bana bakıyordu tabi ben ve Kevser birbirimizden korkarak ortalığı ayağa kaldırdık. Güvenlik görevlileri, ekip arkadaşlarım ve eğitmen kadrosu hepsi etrafımızda toplandı. Bir yandan da sevgili arkadaşım Elif ve Atacan kenarda dedikodu yapıyorlardı ve dedikodularını asla bölmeden ben ve Kevser’e bir kez bakarak konuşmaya devam ettiler. Daha sonrasında oturumlarımızı deneyimledikten sonra yüzümde hala boya kalıntıları olduğunu fark ettim. Bu da TOG ile yaşadığım ilginç bir dayanışma örneğiydi. İnsanlar başlarını kaşıyacak vakitleri olmasa dahi bir başka eğitmen arkadaşının oturumu için tam bir dayanışma örneği göstererek ekip çalışması yapıyorlardı. Bu beni çok etkilemişti.

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

Evet var, Karabük üzerinde TEMA Vakfı ile birkaç oryantasyon eğitimine katıldım ve ekolojik farkındalık üzerine faaliyetler gerçekleştirdik. Örgütlenme olarak yapmış olduğumuz ortak bir projede yer alarak ağaçlandırma çalışmaları yapmıştık. Onun dışında LÖSEV stand çalışmaları yaparak maddi kaynak oluşturmuştuk. Karabük Üniversitesi LGBTİ Topluluğu üzerinde de yazın ve eğitim üzerine sorumluluklar alıp LGBTİ dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek kaynak oluşturmaya çalışıyorum.

Karabük üzerinde hangi sivil toplum kuruluşu varsa (ekolojik denge, toplumsal barış, toplumsal fayda, toplumsal cinsiyet eşitliği misyonuna sahip) saha çalışmalarında ve hazırlık aşamalarında etkin rol almaya çalışıyorum. Kişisel gündemlerim toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal barış ve farkındalık aynı zamanda ekolojik denge olduğu için bu çalışmalara ayrı bir motivasyonla katılıyorum.

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Sivil toplum dediğimiz olay başlı başına devlete rejimine karşı bir olay değil aksine kolaylaştırıcı bir rol de üstleniyor. İlerleyişteki belli başlı sıkıntılar, kadro eksiklikleri, toplumsal refah seviyesine ulaşmadaki sorunlar ve problemler aslında bir yandan da sivil toplum sayesinde tamamlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, örgütleri ve dernekler pratikteki sorunlara kendi perspektiflerinden özgürce yorumlar getiriyorlar bunlara yönelik çözüm yollarını arıyorlar. Dünya üzerinde hali hazırda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bireylerin kuşak haklarına erişimi, hak kazanımları ve insanlık onuru adına birtakım faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bu hukuksal düzeyde hak kazanımlarından, eşitlik düzlemine kadar bir çok farklı alana erişmemizde kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Devletlerin ayrımcı politikalarına, duruşlarına, hak ihlallerine karşı aslında bir sivil direniş, bir ses getirme. Ama maalesef ki Türkiye üzerinde bu tutum çok farklı anlaşılıyor. Sivil toplum kuruluşlarının aslında kolaylaştırıcı değil bir engel olduğu algısı var. Toplum Gönüllüleri Vakfı da bu bağlamdaki eksiklikleri gençler öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek gidermeye çalışıyor. İyileşme yolunda biz gençlere alan açıyor ve  destekliyor, zaten bu alanı da biz gönüllüler yaratıyoruz.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

Toplum Gönüllüleri Vakfı, misyon olarak toplumsal barış misyonu edinmiş bir sivil toplum kuruluşu çok farklı etnik kökenden, çok farklı yönelimlerden, çok farklı dinlerden gönüllülerle farklılıklara saygı ilkesiyle aslında bir yandan bu misyonu Türkiye genelinde görebilmek umuduyla gönüllülük faaliyetlerine katılıyorlar, alan yaratıyor ve kaynak oluşturuyorlar. Türkiye konum ve tutum itibariyle bir savaş koridorunun içerisinde yer alıyor ve biz gönüllüler olarak barış ortamının kalıcı bir şekilde oluşturulması ve hak kazanımları için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. İnsanların kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakıldığı, can verdiği, gözyaşları döktüğü bu coğrafya da Toplum Gönüllüleri Vakfı da aslında toplumsal barış hedefinin bir kenarından tutması da başta biz genç gönüllüler olmak üzere birçok insana umut ışığı oluyor. Geleceğimiz için de umut vadediyor. Özellikle gençlerin toplumsal cinsiyet, insan hakları, ekolojik denge, toplumsal barış, ayrımcılık, üzerine bir araya gelip proje oluşturması, bunu yerelleştirmesi ve farkındalık oluşturması çok güzel. Toplum Gönüllüleri Vakfı da bu aşamada da destekleyici bir tutum sergiliyor ve bu çok umut dolduruyor. Bu bende böyle, bilemiyorum sizde nasıl?

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Toplum Gönüllüleri Vakfı da Türkiye üzerinde gençlerle çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu ve en büyük sivil toplum kuruluşu diyebiliriz zaten gençlere alan açan, onları destekleyen hatta ve hatta yönetim kurulunun içerisine kadar etkin bir şekilde işleyen bir mekanizmanın parçası haline getiren. Toplum Gönüllüleri Vakfı edindiği toplumsal barış misyonu ile gençlere alan açarak sivil toplum kuruluşları içerisinde yer almalı çünkü çoğu yapı gençlerin alanını kapatan, güvenmeyen bir şekilde işliyor. Tüm bu ters düşünlere rağmen Toplum Gönüllüleri Vakfı gençlere güveniyor, alan açıyor ve uzun vadede aslında toplumsal barışı hedefliyor. Bence böyle kalmalı ve sivil toplum kuruluşları içerisinde genç nesil farkındalığını oluşturmalı.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

Yönetim kurulu üyesi olmak  istiyorum çünkü yaptığım çalışmaları daha görünür kılmak istiyorum. Onun dışında bu alanın daha çok içerisinde olmak istiyorum ve bu alanı deneyimlemek istiyorum. Gözlem yapmayı çok seviyorum yönetim kurulu içerisinde işleyiş hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Okuldan sonraki hayatımda da bir sivil toplum işleyişi içerisinde yer almak istiyorum. Bunun için de faydalı  olacağını düşünüyorum.

İçinde bulunduğum dezavantajlı konumdaki gibi bireyleri temsil edebilmek adına bu alana katkı sağlamak istiyorum.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı beş yıl sonra toplumsal barış hedefine ulaşmış olarak görmek isterim.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

Özellikle Toplum Gönüllüleri Vakfı hedefleri yerelde doğru anlaşılmış değil bence. Her yerel kendi dinamiklerine göre kendine ait bir anlayış belirliyor bu biraz değişebilir sanki. Aynı zamanda Toplum Gönüllüleri içerisinde hiyerarşinin tamamiyle yok edilmesi gerektiğine inanıyorum. Hiyerarşik bir ortam toplumsal eşitlik çizgisinden uzaklaşmaya sebep oluyor. Özellikle çıktığım eğitimlerde bunu gözlemleme imkanı buldum ve bildirimlerini gerekli yerlere yaptım. Sahanın, Toplum Gönüllüleri Vakfı dinamiklerini, misyonunu, anlayışını anlatmakta yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu da kesinlikle değişmeli. Videoda daha açıklayıcı olabilirim bu konuda ama pozitif ayrımcılık özellikle yerellerde çok fazla yanlış anlaşılıyor, alan kapamaya dahi vardığını söyleyen gönüllü arkadaşlarımız oluyor. Biz alana indiğimizde defalarca kez bu geçici özel önlem politikasını açıklıyoruz. Bu politikanın anlaşılması için özel yollara gidilebilir. Gidilmeli de çünkü dezavantajlı gruplar Toplum Gönüllüleri Vakfı içerisinde görünür kılınmalı.

Değişmeden kalması gereken de gençlere olan bu güven ve inanç. Bu inanç bizleri ayakta tutuyor ve yapmamız gereken şeyler için fazladan motivasyon bulabiliyoruz, alana bağlı kalabiliyoruz. Her türlü siyasi akıma eşit uzaklıkta olma durumu da kaybedilmemesi gereken bir başka değerli durum bence.

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

TOG ilkeleri kesinlikle gözetilmesi gereken kurallar bütününde çok aslında birlikte iyi bir şeyler başarabilmek adına gözetmemiz gereken hassasiyetler bütünü. Belli hassasiyetlerimiz var, birlikte bunları aşabilmek için ortaya koyduğumuz ilkeler. Hedefe ulaşmak için kolaylaştırıcı hassas noktalar da diyebiliriz. Kesinlikle gözetilmesi gerekli ve taviz verilmemesi gerekli. Örneğin, birlikte iyi yaşam ilkesi. Farklı kimliklerleyiz, farklı yaşam tarzlarımız, farklı dinamiklerimiz var. Ama alanda, sahada bir projenin hazırlık aşamasında birlikte olmalıyız. Hepimiz biricik bireyleriz ve bir bütünün parçalarıyız aslında bir de farklı büyük bir ekip oluşturuyoruz ki belli hassasiyetlerimiz var. Hepimiz farklıyız. Birlikte iyi yaşayabilmek için farklılıklara saygılı olmamız lazım. TOG da bunları gözetmek için ilkeler benimsemiş. Yaygınlaştırılması bakımından hala eksik olduğumuzu düşünüyorum. Yerellerde çıkan sorunlar da bunun göstergesi zaten. Anahtar Eğitimlerinin belki içeriği değiştirilebilir, daha çok yaygınlaştırılması teşvik edilebilir. Kılavuzlar hazırlanabilir. Bunun üzerine önerilerimi video üzerinde daha etkin açıklayabilirim.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Olumlu yönlerim objektif bir şekilde olayları yorumlayabilmem, hayat enerjisi dolu, pozitif, enerjik güleryüzlü bir insanım. Olumsuz yönlemlerim arasında çabuk sinirlenmem olabilir bir de belli başlı konularda bireysel çizgilerimin olması örneğin özel alanıma müdahale gibi.

26 Comments
 1. Merhaba ben karabukte öğrencisiym 3.sinif sanat tarihi okuyorum toga bu sene girdim aykanı bu sene tanıdım birşeyler yapmak için elinden geleni yapıyor ve elinden yapacağına inanıyorum

  • Rojhat desteklerin için çok teşekkür ederim. Mesajın beni çok fazla onore etmeye yetti. Daha güzel günlere ve projelere birlikte. 🙂

   Sevgiler çokça,

 2. Ben TOG’la, bu konuda kendimi affetmeyeceğim, çok geç tanıştım ve bir eğitim programına dahil olduğumda sevgili Aykan’la tanışma fırsatı buldum. Kendisiyle konuşmaya başladığım ilk andan itibaren o güzel enerjisi, samimiyeti ve fikirlerinin ufku katlayan etkisi hala samimiyetle andığım kısacık bir haftadır.
  Umuyorum çok daha fazla bireye erişebilirsin ve gençlik temsilinde de harika işler yaparsın.

  • Mehmet bu ne kadar güzel bir yorum. İnan hislerimiz karşılıklı çok teşekkür ederim, en yakın zamanda görüşmek ve Queer teori üzerine zihin açmayı heyecanla bekliyorum. Sormak istediğin herhangi bir soru varsa ben her zaman buralardayım. Tekrardan çokça teşekkürler. 😊

  • İlham aldığım hayalim her zaman belirttiğim toplumsal cinsiyet eşitliği. Cinsiyetlerin ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların ortadan kalkması günümüz koşullarında ne kadar güzel bir şey değil mi sence de? Herkes için eşitlik, her şeye rağmen eşitlik.

 3. Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitiminde Aykan’ı tanıma fırsatım oldu. Alana dair motivasyonu oldukça yüksek. Öğrenmeye ve bunları paylaşmaya çok hevesli. Bu alanı güzelleştirmek için emek vereceğine eminim. Bu arada daha fazla eğitmen eğitimi anısı bekliyoruz. 🙂

  • Güzel yüreğinden öperim, teşekkür ederim çokça o zaman güzel hikayeler paylaşayım ara ara buraya. 😄

 4. Düşünce yapını ve yaptıklarını beğenip destekliyorum.Deng û Rengé ve Cıvaké Atak ulusal atak projelerinde karşılaştığın olaylar ve ataklar sonucu ulaştığınız durumu aktarabilirsen sevinirim merak ettim.😊

  • Merhaba Derya, yorumun için sonsuz teşekkürler. Kalpler kalpler böyle. 💜💜💜

   Atak konusu toplumsal cinsiyetti ve ben de mutlaka başvurmak istedim. Çünkü kişisel gündemimde yer alıyor toplumsal cinsiyet. Hatta örgütlenme seçim sürecinde de arkadaşlarım ilgimi bildiğinden dolayı alan açmışlardı. Onun dışında tanımak istediğim bir şehirdi Diyarbakır. Tanıdım çok sevdim o ayrı. 😊 Hatta yetmedi bir kere daha ziyaret ettim. Çok da güzel oldu. 😊
   Alan açan arkadaşlarımdan biri de sıralama sürecindeki arkadaşım Mehmet Salih Alp’ti. Yaklaşımı çok samimi ve içtendi. Sonrasında atakta toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet güç eşitsizliği, aktivizm ve temel kavramları konuştuğumuz 3 günlük bir ataktı. Benim açımdan çok verimli bir ataktı ve çok güzel dostluklar edindim. Çok fazla konuşma ve tartışma imkanımız oldu. Hala atak grubumuzda gündemle alakalı tartışmalar yapıyoruz. Sormak istediğin ya da paylaşmamı istediğin başka bir şey olursa iletişim halinde kalalım. Bir hafta boyunca buradayım. :’)

 5. Öncelikle seni tanıyor olmanın ne kadar onore edici bir şey olduğunu belirtmek istiyorum Aykan. Tog sayesinde hayatıma çok güzel insanlar girdi. Bunlardan en güzeli de sensin. Hem yerel hem ulusala baktığımızda oldukça aktif bir gönüllüsün. Yerele baktığımızda sorumluluğunu yürüttüğün genç kadın fonunda kararlılığın ve güzel enerjinle çok güzel işler çıkardık. Ulusalda ise verimli, ilgili ve alanda ihtiyaç duyulan özelliklere sahip bir DVH eğitmenisin. Çıktığın ataklarda cabası. Merak ettiğim alanda zaten yeteri kadar varken neden YK üyesi olmak istedin ?

  • Sevgili Rana, yorumun ve yönelttiği soru için teşekkür ederim. Aynı duyguları kat ve kat ben de sana karşı hissediyorum. Terazi burcu sinerjisi kalp kalp. 🏂🏂

   Yönetim kuruluna başvurmak istedim çünkü videoda da bahsettiğim gibi savunuculuklarımı bu alan içerisinde paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda içerisinde bulunduğum dezavantajlı durumu yönetim kurulu içerisinde temsil etmek istiyorum. Onun dışında da örgütlenmelerde yaşanan sıkıntıları uzun zamandır gözlemleme imkanı buldum ve bunları raporladım, bunları yönetim kurulu ile tartışmak ve çözüm önerileri getirmek için sabırsızlanıyorum. Sivil toplum üzerinde mümkün olduğunca aktif kalabilmek adına ve deneyim kazanmak için bu alanı deneyimlemek istedim. Kadın ve LGBTİ+’ların vakıf içerisinde daha aktif olması için de tüm gerekli adımların atılmasında etkin olmak istiyorum. Sorun için de ayrıca çokça teşekkürler Rana,

   Mükemmel ama son derece mükemmelsin. Milyonlarca kalpler sana gelsin. 💞💕💞💜💫

 6. Her kez Aykan ı bir yerlerden tanıdığını yazmış 🙂 ben de Aykan ı burdan tanıdım.. umut ile başarılar 🙂

  • Ama ne kadar güzel bir yorum bu… Gerçekten ama gerçekten umut doldum, çok teşekkür ederim. 🤗 Umarım birgün tanışmak sohbet etme imkanımız olur, heyecanla o günü bekliyorum. Çokça sevgiler, kocaman kocaman da kalpler. 💜💜💞

 7. Canımın canı aykanım sınavlarından arkadaslarından kendinden ödün vererek tog için cok fazla çaba sarfettiğini , canla basla calışıp her konuda en önde bayrak salladığını bütün samimiyetimle söylemek istiyorum . o güzel yüreğinle herkese birseyler kattığını görüyorum nasıl güzel bakılır , dokunduğun herseyde nasıl yumusak bir sevgi samimi bir sıcaklık verdiğini görüyorum 🙏🏼 O naif Yüreğinden öpüyorum seni cok seviyorum 😊 yolun açık olsun basarılarının devamı seninle olsun 💋

  • Seda yorumların beni bir yandan sevindirirken bir yanda da garip duygular hissettirdi. Yol arkadaşım, dostum bu süreçte verdiğin destek için çok ama çok teşekkürler, kucak dolusu sevgiler ve en yakın zamanda görüşmek dileğiyle… Mutlu kal,

   💜💜💜

 8. Aykan merhaba videonu izledim cok enerjik olmus dusuncelerini cok dagal ve güzel bir bicimde ifade etmissin umarim istedigin sonuca ulasirsin basarilar dilerim 🙂

 9. Merhaba Aykan, yönetim kurulu üyesi olursan “önceliğim kesinlikle bu olacak; dile getirilmesi gereken ilk madde şu” dediğin şey nedir?

  Güzel bir süreç olması dileğimi de buraya bırakayım 🙂

  • Merhaba Ekofeminizm Kazanacak,

   Yönetim kurulu üyesi olduğum zaman ilk girişeceğim iş sanırım toplumsal cinsiyet temalı etkinliklerin, eğitimlerin, farkındalık çalışmalarının daha görünür olmasına destek vermek olacak. Toplum Gönüllüleri Vakfı içerisinde toplumsal cinsiyet ile uğraşan ve bu amaç için sonsuz çaba ve emek gösteren yoldaşlarımı görüyor, paylaşımda bulunuyor ve destekliyorum. Ayrıca bu çalışmalara ayrılan fonlar için bütçe görüşmelerinde de aktif rol almak istiyorum. Onun dışında bütçe ve fon bulunamayan projeler için kaynak arayışı içerisinde bulunmak da bir başka edindiğim gündem.

   Sorun ve iyi dileklerin için sonsuz teşekkürler. Kadınlar kazanacak!

 10. Merhaba Aykan seni hiç tanımadan yazıyorum ve buradan tanıdığımı düşünüyorum. Düşüncelerin ve hedeflerin çok güzel umarım bu yolda mutluluk ve esenlik içinde yürüyerek amaçlarına ulaşırsın

  • Merhaba Seher, yorumun için çok ama çok teşekkür ederim. En yakında zamanda görüşmek üzere dileyelim o zaman. Sevgiler çokça, 💜

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir