Ahmet Ezber

fb

 Cinsiyet  Erkek
 Örgütlenme Uludağ TOG
 Eğitim Durumu Öğrenci

 

1- Toplum gönüllüleri Vakfı Deneyimi

1.1.TOG ile tanışma hikayeni paylaşır mısın ?

Okuldan yurda, yurttan okula boş boş savrulduğum ilk üniversite senemden sonra çok da samimi olmadığımız bir sınıf arkadaşımın sürekli etkinliklerden fotoğraf paylaştığını görmüştüm. “Bu kadar üniversiteli genç ne yapıyor?” diye kendisine sorunca bana etkinliklerden, projelerden bahsetmişti. “Zaten bir işe yaradığım yok, bari tüm üniversite hayatım okulla yurt arasında geçmesin biraz sosyalleşeyim hem de belki bir faydam dokunur.” düşüncesiyle bir etkinliğe katılmıştım. Katılış o katılış 3 senedir aktif gönüllülük yapmaktayım.

1.2.TOG içerisinde yer aldığın etkinlik / faaliyetlerden bahseder misin ? (Yerel, Ulusa, Uluslararası)

UTOG’ un sürdürebilir olan (şuan etkinlik olarak süren) 4 projesinde aktif gönüllülük yapıyorum. Ayrıca 3 dönem boyunca UTOG’ un yılbaşı etkinliklerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinde, 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalığı Günü etkinliklerinde, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliklerinde yer almaktayım. Ve bu dönem TOG’ un Şehrin İyi Hali kapsamında engelli bireylerle gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, Bölgesel İhtiyaç Belirleme toplantısına katıldım.

1.3.Eğer varsa, TOG içerisinde aldığın sorumlulukları yazar mısın ?

İlk sorumluluğumu Küçük Melekler projesine eğitim sorumlusu seçilerek aldım. Bir dönem bu sorumluluğumu yerine getirdikten sonra aynı projede proje sorumluluğuna aday oldum ve seçildim. Bir dönem de proje sorumluluğu yaptıktan sonra bu dönemin başında genel koordinatörlük için aday oldum ve seçildim. Şuan da genel koordinatörlük yapmaktayım.

Bunların dışında UTOG olarak gerçekleştirdiğimiz Engelliler Haftası etkinliğine sorumluluk almıştım.

Ayrıca bu dönemin başında gerçekleştirilen 27.Gençlik Konseyi’nde içerik ekibinde sorumluluk aldım.

1.4.Toplum Gönüllüsü olarak başına gelen ve paylaşmak istediğin ilginç bir hikaye var mı ?

Aslında bu hikaye ilginçten ziyade beni çok etkileyen bir hikaye. Geçen yıl LÖDER’DE (Küçük Melekler projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Görükle içindeki hasta konaklama merkezi) bir yılbaşı etkinliği düzenlemiştik. Etkinlikte dans grubumuz dans etti, koro grubumuz şarkılar söyledi derken (bu arada ben de dans ekibindeydim.) etkinlik sırasında ses sitemimiz arızalandı. Dolayısıyla bizim biraz moralimiz bozuldu ancak bunu çok yansıtmamaya çalıştık. Etkinlik bitiminde bir arkadaşımız ses sisteminin bozulduğunu söyledi ve bu aksaklıktan dolayı özür diledi. Etkinliği izleyen bir teyze de “Vallahi o kadar güzeldiniz ki, sizi izlemekten ben onu fark etmedim. Hakikaten bozuldu mu?” dedi. Bu beni çok etkiledi. Karşımdaki insana gerçekten ulaşabilmişim dedim içimden. Bu sene LÖDER’i ziyarete gittiğimde geçen yılki yılbaşı etkinliğini izleyen bir yaşlı çift de oradaydı. Etkinlik sırasında video çekmişler onu izlettiler bana, “Ne güzeldi vallahi en iyi sen oynadın.” dediler. Bunu duymak da elbet çok güzel ancak en önemlisi de hala yaptığımız güzel şeylerle hatırlanmak. İnsanların bizi böyle güzel şeylerle hatırlaması beni çok etkiliyor ve mutlu ediyor.

2. Sivil Alan Deneyimi

2.1 Varsa, farklı sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşır mısın?

TOG dışında Özgür Renkler Derneği’nde ve Nilüfer Gençlik Meclisi’nde de gönüllülük yapmaktayım. Ayrıca Nilüfer Belediyesi gençlik biriminde (Nilüfer Gençlik Ofisi) gönüllü olarak sosyal medya ve tanıtım liderliği yapıyorum.

 2.2.Dünya’da ve Türkiye’de sivil toplumun rolüne dair düşüncelerinden bahseder misin ?

Sivil toplum benim gözümde sürekli değişen, sınırlardan bağımsız, ihtiyaca göre var olmayıp her zaman toplumun içerisinde Küreselleşen dünyada; sivil toplumun Türkiye ve dünyadaki rolünün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, bu yüzden yer aldıkları coğrafyalardan ziyade sivil toplumun potansiyelinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum ülke sınırlarına bağlı kalmamalıdır ki günümüz dünyasında sınırlara bağlı kalabilmesi zaten çok da mümkün değildir. Sivil toplumun etki yaratıcı, birleştirici ve iyileştirici rolleri olduğuna inanıyorum. Sivil toplumun etki yaratıcı rolü, yerelimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki birçok değişime öncü olabilir. Evet, sivil toplumun karar alıcı bir işlevi yoktur ama alınan kararları etkileyecek, mevcut kararları sorgulamaya açacak, yeniden şekillendirecek bir güce sahiptir. Sivil toplum yarattığı etki ile toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilir. Türkiye ve dünyadan sivil toplumun, yarattığı etki ile toplumları ve devletleri nasıl dönüştürdüğüne dair birçok örnek verilebilir. Bu anlamda düşünürsek sivil toplumun en önemli rolü etki yaratması ve ortak paydada buluşturarak iyileştirme gücüdür.

2.3.TOG’un Türkiye’nin değişimindeki rolü sence ne olmalıdır ?

Türkiye’nin değişimi demek aslında Türkiye’de yaşayan toplumun düşünce yapısını değiştirmek demek. Ve bu değişim sürecinin en önemli adımı sürecin başlangıcıdır. TOG bu süreci gençlerle ve gençlerin öncülüğünde yürüterek (yani bu değişimi hem gençlerle sağlama ve bu konuda gençleri güçlendirme süreci) toplumun büyük ve bence bir şeyleri değiştirme konusunda en doğru kısmına ulaşıyor. Değiştirme sürecine bu şekilde başlayan TOG, Türkiye’de yaşayan gençlerin sadece bir kısmına ulaşabiliyor. Bu süreçte TOG daha fazla gönüllü gence ulaşmalı ki değişim sürecini daha etkili kılabilsin. Ayrıca bu değişimde sadece gençlerin değil toplumun diğer paydalarını da bu sürece aktif olarak dahil edebilmek adına daha fazla tanıtımla ve ilkelerinden biri olan “Yerel Katılım” ilkesinin benimsenmesi için daha çok çalışmalar yapabilir.

2.4.TOG’un Türkiye’de sivil toplumdaki rolü sence ne olmalıdır ?

Sivil rolü ile ilgili soruda bahsettiğim toplumun içinde yer edinmiş ve zamanı geldiğinde ortaya çıkan o potansiyel enerji, aslında gençlerinin gücünün ta kendisi. TOG da gençlerle ve gençliğin öncülüğünde, bu potansiyel enerjiyi gençlerin kıvrak zekası ve pratik düşünme gücüyle projeler gerçekleştirerek farkındalık yaratıyor. TOG ’un; işleyişinde herhangi bir hiyerarşik düzeni bulundurmaması, ilkeleri vb. işleyişinde barındırdığı noktaları diğer sivil toplum kuruluşlarında güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kişisel olarak diğer sivil toplum kuruluşlarında bir eksiklik olarak gördüğüm gençlere olan güvensizliğin yıkılmasında TOG’ un da rol oynaması gerektiğini düşünüyorum.

3.Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ilgili düşüncelerin…

3.1.Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorsun, nedenlerini paylaşır mısın ?

Yaklaşık 3 yıldır TOG ’da aktif gönüllülük yapıyorum. Bu süre zarfında gönüllülüğün yanında sorumluluklar da aldım. Geçen dönem TOG’ un yönetim kurulu mekanizmasında gençlerin de yer aldığını öğrendim. Daha sonra mayıs ayında yönetim kurulunun bir toplantısına dahil oldum. 27.Gençlik Konseyi’nde yönetim kuruluyla sahadaki gönüllülerin bir araya geldiği bir oturumda yönetim kurulundaki gençlerin ve yetişkin yönetim kurulu adaylarının bu mekanizmayı tanıtmasıyla bu alanla ilgili daha fazla bilgi sahibi oldum. Hatta oturum sırasında arkadaşıma “Ben YK olacağım yahu!” diye mesaj attım J Aslında o gün bir kez daha fark ettim ki TOG ve ben ayrılamayız. TOG’ un sadece saha alanında değil vakfın yönetim mekanizmasında da gençlerle beraber olduğunu görmek bir kez daha “Gençlere Güvenin!” demekti benim için. Ve o gün tam olarak bu mekanizmaya dahil olmak istedim. Belirttiğim gibi TOG ve ben hayatım boyunca bir arada olmalıyız ve ben bu dönem yönetim kurulu üyesi olarak TOG’ la olmak istiyorum. Ayrıca bu alanda beslediğim ve güçlendirdiğim düşünce biçimimi, fikirlerimi ve bakış açımı bu dönem yönetim kurulu mekanizmasına taşımak istiyorum.

3.2.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun ?

5 yıl sonra ulaştığı genç kesimin payının daha büyük olduğu, yerel katılım ilkesinin daha çok benimsenmiş ve hayata geçirilmiş, daha çok bilinen ve tanınan bir Toplum Gönüllüleri Vakfı görmek istiyorum. Ayrıca hak temelli çalışmaktan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Bu alanda gönüllüleri güçlendiren ve hak temelli çalışmaları artmış bir saha hayal ediyorum.

3.3.TOG’da nelerin değişmesinin gerektiğini düşünüyorsun ve neler olduğu gibi değişmeden kalmalı?

TOG’ un ilkelerini benimsemeyen ve işleyişinde hiyerarşik düzenin bulunmadığını benimsemeyen gönüllü profilinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca gerçekleştirilen ancak “sürdürülebilir” değil de “sürekli” hale gelen projelerin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

Değişmeden kalmasını istediğim şeylerin başında sanırım ilkeler geliyor. Ve TOG’ un her alanında gençlerinin öncülüğünün kesinlikle değişmemesi gerektiğini düşünüyorum.

3.4.TOG’un ilkeleri ile ilgili düşüncelerin neler?  İlkelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına dair önerilerini paylaşır mısın ? 

TOG’ un ilkeleri toplumu birleştirme, toplumu sürekli olarak öğrenmeye açık hale getirmeye çalışma ve her süreçte şeffaf olma çerçevesinde işliyor. Bence örgütlenmeler arası iletişimin ve ziyaretlerin arttırılmasıyla örgütlenmeler, bu ilkelerin diğer örgütlenmelerdeki projelerde, etkinliklerde vb nasıl hayat bulduğuna dair fikirler edinerek kendi örgütlenmelerine de bu fikirlerle bir şeyler katabilirler diye düşünüyorum.

4.Kendine Dair…

Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatır mısın?

Öncelikle ben fazla inatçıyımdır. Bana, benim fikrimden daha makul bir fikirle gelinmediği sürece inatla kendi fikrimin gerçekleşmesi için uğraşırım. Ve olaylar hakkında çok fazla düşünürüm. Kendi içimde fazla gevezeyimdir ayrıca. Ancak mesela ortada bir sorun varsa ben bu sorunun var olmasından ziyade sorunun çözüm yollarına odaklanırım. Yani oturup sızlanmaktan çok harekete geçmek daha mantıklı gelir bana. Çok dakik biriyimdir aynı zamanda arkadaşlarımı çok beklerim açıkçası J Eğlenceliyimdir de… Ve sanırım biraz da okuduğum bölüm gereği oldukça sakin ve sabırlıyım.

5 Comments
    • Zihin engelliler öğretmenliği okuyorum. Eğer bu bölümü okumuyor olsaydım ya tiyatro okuyor olurdum ya da üniversite okuyor olmazdım. Arada kendimi o perdenin altında hayal ediyorum aslında, herkesin sessizce beni izlediği ve sonunda memnuniyetle alkışladıkları bir gösteride buluyorum kendimi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir